Ֆինանսավորման և տեխնիկական աջակցության գործընկերներ

«Ջերմ Օջախ»-ը մշակվել է Սոցիալական էներգաարդյունավետ բնակարանային ֆինանսավորման ծրագրի շրջանակում: «Ջերմ Օջախ» ծրագիրն իրականացնում է Ազգային Հիփոթեքային Ընկերությունը՝ Ֆրանսիայի զարգացման գործակալության (Agence Française de Développement) ֆինանսավորմամբ: Տեխնիկական աջակցությունը ֆինանսավորվում է ԵՄ Հարևանության Ներդրումային Հաստատության կողմից (EU Neighbourhood Investment Facility) և տրամադրվում է ավստրիական «Կոմունալկրեդիտ Փաբլիք Քոնսալթինգ» (KPC), գերմանական «ՄայքրոԷներջի Ինտերնեյշնլ» (MEI) ընկերությունների և հայկական Ազգային Սոցիալական Բնակարանային Ասոցիացիա (ԱՍԲԱ) հիմնադրամի կողմից:

  • Ֆինանսական աջակցության գործընկերներ
    Տխնիկական աջակցության գործընկերները

Գործընկերներ
afd nmc micro energy asba eu sunref
Copyright 2015