Էներգաարդյունավետ վարկ


Հայաստանի* բոլոր քաղաքացիները, ովքեր ունեն մշտական եկամուտ, կարող են դիմել այս վարկատեսակը ստանալու համար:

Գումար՝ 4,001-10,000 եվրոյին համարժեք դրամ
Տոկոսադրույք՝ 11%
Ժամկետ՝ առնվազն 10 տարի
Արտոնյալ ժամկետ՝ 6 ամսից- 2 տարի
Գրավով ապահովված
Բոնուս**: Վարկի գումարի 5%-ի չափով
*Բացառությամբ Երևանի քաղաքի Կենտրոն համայնքի
**Տրամադրվում է Եվրոպական հարևանության ներդրումային հաստատության կողմից

Գործընկերներ
afd nmc micro energy asba eu sunref